"ನನ್ನ ಸೋದರಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಳು ಎಂದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇ, ಆದರೆ ನಾನು ಭವಿಸಿದ್ಧು ತಪ್ಪು"

Published on 9 Feb 2018 . 1 min readSister Turned Out To Be Stronger Sister Turned Out To Be Stronger

ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಗ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿ, ಮೊನಿಕಾಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆವು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅವಳು ದುರ್ಬಲಳು ಮತ್ತು ಅವಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಹೋರಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡು , ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುದಾದ್ಯಂತ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ಹೆ  ಎಂದು  ನಾನು ಇಂದಿಗೂ ನೆನಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಎಂದು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಅವಳ  ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು  ಅವಳಲ್ಲಿಯೋಧಯನ್ನು ನೋಡಿದೆನು.

ಅಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015 , ನಾನು ಅವಳಿಂದ ಕರೆ ಪಡೆದೆನು. ಅವಳು ನನಗೆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಾನು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆ. ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಧ್ವನಿಯು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಊಹಿಸಬಹುದೆಂದು, ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನನಗೆ ನೀದಳು. "ಸರಿ, ನನ್ನ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ನಾನು ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ "ಎಂದು ಅವರು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು.

 

"ಏನು?", ಎಂದು ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಅವಳು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನನಗೆ ತಿಳಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದಳು, ಅದು, ತೀವ್ರ ಮೈಲೋಯ್ಡ್ ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ,   ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಇಂದ ಅವಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು. ನಾನು ಅವಳನ್ನು ನಂಬಿದೆ. ನಾನು ಮೋನಿಕಾದಿಂದ ಅಂತಹ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಶಾಂತವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯು, ಆಕೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದೆಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತಡಿತ್ತು.

 

ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಆಕೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲವನ್ನು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ.

 


 

ಅವರು ಕಿಮೊತೆರಪಿ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಉಪಶಮನ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆದರೆ ದುಃಖದಿಂದ ಐದು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ದೈತ್ಯಾಕಾರವು ಪುನಃ ಜಾಗೃತವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಬಾರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ. ಹೀಸರಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಭರವಸೆಯಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕಸಿ ಜೊತೆ ಮುಂದುವರಿದೆವು, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಂಡ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯೀತು.

ಅವಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯೋಧನಂತೆ, ಅವಳು ಕೂಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಆಕೆ ಆಶಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದರೆ, ಅವಳ ಮೇಲೆ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲವು ರೋಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಜನರ ಭಯಾನಕ ಮುನ್ನರಿವು ಮತ್ತು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗಳಾಗಿವೆ; ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೆ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಏಕೈಕ ಕಥೆಯೂ ಕೂಡ ಜೀವನದ ಅರ್ಥ.

ಆಕೆಯ ನಿರಾಶೆಗೆ, ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಶಯದ ಏಕೈಕ ಭಾಗವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿವೆ. ಭಯದ ಬದಲು ಆಶಯವನ್ನು ಅವಳು ಬಯಸಿದ್ದಳು.

 

ಮೋನಿಕಾ ತನ್ನ ಬೋನ್ ಮಾರೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಐಸಿಯುನಿಂದ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕಾಯಿಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದ ಜನರ ನಿಜವಾದ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭರವಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವುದಕೆ. ಅವರು ಕ್ಯಾಂಸೆರ್ಗ್ರಂತ ಬಳವದವರು (ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ) ಎಂಬ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಮೂಲಕ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣಪಡಿಸಳಗದೆಂದು  ನಂಬಿದ್ದವ ರೆಗೆ. ಈ ಪ್ರಪಾತವನ್ನು ತುಂಬಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯೋಧರಿಗೆ ಭರವಸೆಯಾಗೆದೆ.

 

ಕಳಂಕವನ್ನು ಮುರಿಯಲು, ಕಾಯಿಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯೋಧರ ಅದ್ಭುತ ವಿಜಯಗಳ ನೈಜ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೊರತರಲು ಅವಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ಕದನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಲು ಮತ್ತು ಗೆಲ್ಲಲು ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಯನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದರು. ಇಂದಿನವರೆಗೂ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಿಂತ ಪ್ರಬಲವಾದದ್ದು (ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ) ಧೈರ್ಯದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಯದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯದ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕ ಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊನಿಕಾ ಇನ್ನೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅವರು ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳ ವೈದ್ಯರು ಅವಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯ ರೋಗವು ಧನಾತ್ಮಕ ವರ್ತನೆ, ತನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದು, ನಾನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವಳು ನನಗೆಂತ ತುಂಬಾ ಬಲಶಾಲಿ, ಚುರುಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಿರುನಗೆ ಕಾರಣ.


 

ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕೀ ಮತ್ತು ಕಥೆ ಸಂಪಾದಕೀ ಸೋನಿಕಾ ಬಕ್ಷಿ ಬರೆದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರೂಪಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ಟಿವಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಪಿ.ಆರ್. ವೃತ್ತಿಪರ, ಸೋನಿಕಾ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಓದುವ ಮತ್ತು ಬರೆಯಲು ಆನಂದಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾರಥಾನರ್.

* ಮೊನಿಕಾ ಆಗಸ್ಟ್ 22 ರಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು. ನಾವು ಷೆರೋಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀಮನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗುತಿಲ್ಲ ಮೋನಿಕ. ಅವರ ಆತ್ಮವು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ.


15181660151518166015
SHEROES
SHEROES - lives and stories of women we are and we want to be. Connecting the dots. Moving the needle. Also world's largest community of women, based out of India. Meet us at www.sheroes.in @SHEROESIndia facebook.com/SHEROESIndia


Share the Article :